Riscuri și gestionarea acestora la dezvoltarea unui proiect imobiliar

Dezvoltarea unui proiect imobiliar, în raport cu complexitatea lui, poate dura de la 2 la 6 ani, astfel această perioadă se suprapune între 20% până la 50% cu un ciclu economic mediu.

Perioadele economice medii, ținând seama de trecut, s-au validat printr-o distribuție sinusoidală. La începutul ciclului, de aproximativ 3-4 ani, de creștere (sau boom economic), punctul de vârf 4-5 ani (recuperare – palier sau creștere lentă), perioada de scădere 3-4 ani (recesiune). Astfel investiția se poate suprapune cu orice tip de perioadă economică, identificând perioada economică poți evalua riscurile cu impact care decurg din acest context.

Suprapus cu specificul perioadei în care se realizează dezvoltarea se vor evalua și gestiona și următoarele riscuri:

 1. De amplasament:
 2. juridic: – de proprietate; – de reglementări urbanistice; – de autorizare a lucrărilor de construire;
 3. tehnice: – de natură teren și ape subterane/ supraterane; – utilități subterane/ supraterane; – de accesibilitate la teren (drumuri); – de master plan (dezvoltare urbană sau regională).
 4. climatice și de mediu
 5. seismicitatea zonei
 6. De proiect tehnic:

–  de respectare reglementărilor urbanistice și a cadrului normativ; – de funcționalitate a spațiilor și formă (aspect vizual); – de exploatare; – de încadrare în zonă; – de documentație incompletă; – de comunicare cu specialiștii; – de schimbarea legislației; – de livrare la termen a proiectelor.

 1. De execuție:
 • de resurse disponibile; – de costuri cu materialele; – de aprovizionare; – de cadru legislativ (calitatea în construcții); – de termen al execuție.
 1. De client:
 • sunt date de perioada și modul în care se realizează achiziția; – de modul de plată la termen.
 1. De management:
 • sunt date de forma de dezvoltare a investiției, de personalul (echipele) angrenat(e), de resursele disponibile (sau pe care le pot accesa).

Dacă ar fi un singur element pe care să-l urmări, ar fi durata de realizare, pentru că este singur parametru pe care putem să-l suprapune peste ciclu economic. Astfel încadrarea într-un termen dat se rezumă la faptul că riscurile au fost bine evaluate și gestionate. Abaterile de la termene pot fi realiste din momentul în care riscul nu a fost evaluat și adecvat gestionat.

La proiectare structuri de rezistență evaluăm și gestionăm riscurile care intră în responsabilitatea noastră pe durata realizării. Cu dedicare și responsabilitate abordăm proiectele clienților noștri pentru a se încadra în termenele estimate.

Cele prezentate sunt valabile pentru dezvoltările care se vând în momentul închiderii proiectului. Pentru cele care se mențin se aplică suprapunerea cu ciclurile lungi economice de 50-60 ani.

 

Centralizatorul elementelor de gestionat:

Tip

Aspect de evaluare (risc)

Evaluare Da/Nu
Amplasament

 

Juridic/ Administrativ a.       de proprietate, limite de proprietate

b.       de reglementări urbanistice

c.       de autorizare lucrărilor de construire

 
Tehnice a.       de natură teren și ape subterane/ supraterane;

b.       utilități – rețele subterane/ supraterane;

c.       de accesibilitate la teren (drumuri);

d.       de master plan (dezvoltare urbană sau regională);

e.       vecinătăți, clădiri vecine.

 
Climatice și de mediu a.        poziție geografică.  
Seismicitatea zonei a.       poziție geografică.  
Proiect tehnic a.       de respectare reglementărilor urbanistice și a cadrului normativ;

b.       de funcționalitate a spațiilor și formă (aspect vizual);

c.       de exploatare;

d.       de încadrare în zonă;

e.       de documentație incompletă;

f.         de comunicare cu specialiștii;

g.       de schimbarea legislației;

h.       de livrare la termen a proiectelor;

i.         de evaluare costuri de investiție.

 
Execuție a.       de resurse disponibile;

b.       de costuri cu materialele;

c.       de aprovizionare;

d.       de cadru legislativ (calitatea în construcții);

e.       de termen al execuție – livrare.

 
Client a.       sunt date de perioada și modul în care se realizează achiziția;

b.       de modul și momentul plății

 
Management investiției a.       sunt date de forma de dezvoltare a investiției, de personalul (echipele) angrenat(e), de resursele disponibile (sau pe care le pot accesa)