Modelare 3D și rapoarte de materiale

Modelare3D

 Tot mai firesc în ultima perioadă de timp, modelarea 3D presupune realizarea unui model spațial pentru detalierea proiectului. Acest tip de modelare facilitează atât partea de coordonare, cât și partea de execuție pentru a estima corespunzător costul investiției.

Modelarea 3D permite vizualizarea în timp real a modelului spațial pentru detaliere, oferind un grad mai înalt de precizie și coordonare. Astfel, verificarea internă a detalierii în cadrul proiectului se realizează cu mult mai multă acuratețe. Se evit omisiunile posibile care pot apărea la o detaliere 2D, detaliere în care nu se realizează modelul spațial.

Aplicațiile actuale de proiectare oferă posibilitatea realizării rapoartelor de materiale care se vor utiliza în faza de execuție.

Prin modelarea 3D a proiectelor se pot realiza în timp util rapoartele de materiale (consumurile estimate de materiale pentru realizarea lucrărilor de construcții). Se pot obține liste cu cantitățile estimate pentru realizarea lucrării, cum ar fi: consumuri de beton, cofraje, oțel. De asemenea, se pot obține liste de fasonări pentru armături.

Prin obținerea acestor liste serviciul tehnic al unei firme de execuție va putea asigura o precizie mai ridicată a consumurilor și costurilor. Prin acest tip de modelare crește nivelul de calitate și precizie a proiectelor furnizate. Se simplifică gestionarea consumurilor de materiale și facilitează implementarea proiectului.