Estimarea de cost pentru o consolidare în baza expertizei

Ingineri Asociati Construct

Expertizarea seismică a unei clădiri se realizează după “Cod de proiectare seismică — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019”. Se pot realiza și expertize particulare după „Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală «rezistență mecanică și stabilitate, indicativ C 254-2022”. Cazurile particulare se pot referi la un element structural sau grupe de elemente, nu se face evaluare seismică.

Datorită nivelului seismic al României cel mai curente sunt expertizele din punct de vedere seismic. La imobile existente cu vârste de peste 40-50 ani apar frecvent măsuri de intervenție de consolidare și/ sau restaurare. Aceste măsuri rezultă:

 1. în urma aplicării cerințelor de performanță necesare unei clădiri amplasată în zonă seismică;
 2. datorită degradărilor avute;
 3. datorită cerințelor de refuncționalizare sau extindere a clădirii existente.

În cadrul expertizei tehnice se face o  evaluare după 3 indicatori, după cum urmează:

 • gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurală, de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu R1 și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică:
gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică R1
I II III IV
< 30 30 – 60 61 – 90 91 – 100

 

 • gradul de afectare structurală, notat cu R2, care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică sau/ și de alte cauze:
gradul de afectare structurală R2
I II III IV
< 40 40 – 70 71 – 90 91 – 100

 

 • gradul de asigurare seismică, notat cu R3 și exprimat în procente, reprezintă raportul între capacitate și cerința structurală seismică, exprimat în termeni de rezistență, sau exprimat în deplasări, determinat pentru starea limită ultimă:
gradul de asigurare seismică R3
I II III IV
< 35 35 – 64 65 – 90 91 – 100

 

Concluziile expertizei tehnice încadrează structura de rezistență a clădirii într-o clasă de risc seismic, dată de valoarea minimă dintre cei 3 indicatori de evaluare. Clasele de risc seismic sunt:

Clasa Rs I din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare

corespunzător stării limită ultime.

Clasa Rs II în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot

suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Clasa Rs III care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta

degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Clasa Rs IV corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui

obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

 

În cazul clădirilor noi indicatorii de evaluare ar fi:

R1 100
R2 100
R3 >100

 

Pentru clădirile existente indicatorii au valori diferite în funcție de :

R1 –          perioada de realizare (anul construcției), dată prin nivelul de cunoaștere normativă din perioada în care a fost realizată clădirea și modul de implementare a acestuia;

–          forma clădirii și modul de dispunere a elementelor;

–          tipul de materiale utilizate;

–          nivelul și modul de armare.

R2 –          istoricul seismelor prin care a trecut;

–          nivelul de degradare a elementelor (fisuri, crăpături, rupturi, tasări);

–          nivelul de afectare a elementelor datorită exploatării în timp.

R3 –          nivelul de rezistență, stabilitate, rigiditate și ductilitate a sistemului structural față de cerințele actuale;

–          nivelul de redundanță a sistemului.

 

Clădirile la care sunt necesare lucrări de intervenție de consolidare corespund încadrării clădirii în clasa de risc seismic Rs I sau Rs II. Măsurile de consolidare se propun pentru a duce clădirea la o încadrare de minim Rs III sau Rs IV, în funcție de situația avută.

Realizarea măsurilor de consolidare rezultate ca urmare a valorii reduse a gradului de asigurare seismică R3 vor avea impact de creștere și pentru R1 și R2.

Clasa de risc seismic definită de gradul de asigurare seismică R3
Încadrarea în clasa Rs I Rs II Clasa de risc seismic țintă după consolidare
Cost euro/mp 250…350 150…200 Rs III
Cost euro/mp 350…450 200…300 Rs IV

 

Costul lucrărilor de consolidare la structura de rezistență poate fi mai mare de cât realizarea unei clădirii noi, această creștere fiind datorată condițiilor de lucru, nu s-au considerat condiții grele de lucru.

Notă:

 1. evaluarea de cost este pentru structura de rezistență, nu pe întreg ansamblu construit;
 2. evaluarea de cost este făcută pentru măsuri de intervenție clasice, fără elemente disipative (izolarea bazei sau damperi);
 3. sunt evaluări preliminare, în urma proiectării și executării măsurilor de consolidare costul raportat la aria desfășurată poate crește sau scădea în funcție de proiect;
 4. costul poate crește dacă sunt realizate lucrări de extindere pe orizontală și/ sau verticală;
 5. estimări realizate pe evaluări de costuri din 02.2023.