Elemente utile de structură în studiul de arhitectură

Elemente tratate:

1)     Sistemul de axe. 1

2)     Dispunerea elementelor verticale (stâlpi, pereți) 1

3)     Înălțimi de nivel în funcție de grinzi și/sau scări 2

4)     Pereți de compartimentare și închideri 3

5)     Rezistențe la foc pentru elementele structurale  3

  • 1) Sistemul de axe

Axarea este recomandat să se facă împreună cu departamentul de structură, în mod curent se face la nivelul elementelor structurale. Axarea sprijină trasarea și materializarea construcției în amplasament. Structura de rezistență fiind prima care se execută este indicat ca axarea să vizeze poziționarea simetric, pe cât posibil, față de ax a elementelor structurale verticale (stâlpi, pereți) și orizontale (fundații, grinzi).

 

  • 2) Dispunerea elementelor verticale (stâlpi, pereți)

Dispunerea elementelor verticale se face din considerente structurale. Sunt situații, ca arhitect, unde este necesar să poziționezi elementele verticale în etapa de soluție (studiu) de arhitectură, pentru ușurință: recomandarea noastră este să se lase un spațiu de 10-15cm perimetral elementului vertical propus care să permită creșterea sau reducerea secțiuni elementului vertical, fără să afecteze soluția de arhitectură.

Dimensiuni de elemente verticale:

  1. Grosimi de pereți: minim 25-30cm. Pereții vor fi prevăzuți cu bulbi la capete de minim 40x40cm. Nu sunt recomandați pereți de tip lamă la clădiri mai înalte de P+2E.
  2. Dimensiuni de stâlpi/ bulbi:

 

Regim de înălțime

Sistem în cadre

Dimensiunea laturilor Regim de înălțime

Sistem mixt

Dimensiunea laturilor
P+3E 40-50cm P+3E 35-40cm
P+3E…P+5E 50-70cm P+3E…P+5E 40-60cm
P+5E…P+8E 60-90cm P+5E…P+8E 50-70cm
>P+8E nu este economic >P+8E 60-80cm

 

Sistemul structural frecvent utilizat este cel mixt, pereți structurali cu cadre de beton. Astfel, cu cât pereții sunt predominanți, secțiunile de stâlpi pot fi mai reduse.

  • 3) Înălțimi de nivel în funcție de grinzi și/sau scări

Înălțimile de nivel se stabilesc din criterii:

  1. de volumetrie (aspect vizual);
  2. de exploatare ( spații interioare).

Înălțimile de nivel vor ține cont și de elementele structurale orizontale, grinzile. Grinzile pot avea înălțime cu tot cu placă de aproximativ: distanța (maximă) între axe raportată la 12…14 (exemplu: dax=8.30m – pot cuprinde 3 locuri de parcare-, rezultă grindă de 60cm înălțime).

De asemenea, înălțimea de nivel se poate stabili în raport cu scara, cu numărul de trepte și înălțimea de treaptă, astfel încât înălțimea de treapta să fie multiplu întreg de cm, exemple 15, 16, 16.5, 17, 17.5, 18 cm.

Cofraj de scară

  • 4) Pereți de compartimentare și închideri

Pereții de compartimentare și închidere din zidărie pot influența comportarea structurii de rezistență. Construcțiile care necesită o consultare cu departamentul de structură de rezistență în etapa de studiu sunt cele care la parter au magazine sau locuri de parcare, la care pe nivelul curent au mulți pereți de zidărie. Parterul acestor construcții, datorită interacțiunii pereților de zidărie cu structura de rezistență pe etaje superioare, poate deveni unul slab (cunoscut ca “ soft story building”).

Clădire cu parter flexibil – nu sunt recomandate ca abordare în zone seismice

  • 5) Rezistențe la foc pentru elementele structurale

Proiectarea rezistenței la foc a elementelor structurale, în mod curent presupune secțiuni mai mari de elemente față de cele uzuale.

La elementele de beton armat, în funcție de RI, se dimensionează: secțiunea minimă de beton,  stratul de acoperire cu beton al armăturii, dimensiunea armăturii.

La elementele de metal, în funcție de RI, se dimensionează: grosimea minimă de tablă ce compune elementul,  măsurile de protecție după montaj.

În etapa inițial de proiectare este importantă comunicare către departamentul de structură a cerințelor de performanță la foc, conform scenariului.

Sprijinim birourile de arhitectură, arhitecții, beneficiarii sau investitorii să înțeleagă și să rezolve partea de structură de rezistență.