Cum evaluez o clădire din punct de vedere structural?

Evaluarea unei clădiri din punct de vedere structural se poate face de către beneficiari direct, aceștia evaluează dacă procesul de realizare, de la proiect până la finalizare, a fost supus sistemului calității reglementat de lg.10 /1995, sau se poate realiza de către specialiști, în plus față de prima evaluare se intră în detalii dacă sistemul calității este și respectat, nu doar urmat.

La o clădire existentă sau în curs de execuție se fac evaluări în baza următoarelor aspecte:

– certificat de urbanism și autorizație de construire ( dacă imobilul este nou)

– proiect de execuție;

– studiu de materiale în amplasament și/sau laborator, determinări nedistructive, sondaje (decopertări de tencuieli sau găuri în straturile de finisaj);

– evaluări vizuale în amplasament

– evaluări numerice, calcul structural;

– evaluarea documentelor întocmite la execuție (procese verbale, declarații de conformitate a materialelor, trasabilitate materiale, procese verbale la faze determinante).

Evaluarea clădirii, dacă a respecta sistemul calității:

 1. lucrările s-au executat în baza unui certificat de urbanism și autorizații de construire legale;
 2. lucrările s-au realizat în baza unui proiect de arhitectură, structură și instalații;
 3. execuția lucrărilor a fost realizată de o firmă de execuție cu istoric în domeniu;
 4. pentru lucrările executate există procese verbale pe faze de execuție;
 5. pentru materialele puse în lucrare există procese verbale de recepție, declarații de conformitate;
 6. lucrările de execuție au fost urmărite de diriginți de șantier și proiectanți;
 7. există cartea tehnică a clădirii, având documente complete și semnate la fiecare capitol, după cum urmează (Capitolul A: Documentația privind proiectarea – inclusiv AC; Capitolul B: Documentația privind execuția – procese verbale, materiale, programul calității; Capitolul C: Documentația privind recepția – procese verbale de recepție pe categorii de lucrări, referate de specialitate la finalizarea lucrărilor; Capitolul D: Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției.),conținutul cărții tehnice:

Capitolul

Denumire

Documente

A

Documentația privind proiectarea

Certificat de Urbanism

Proiect de arhitectură

Proiect de structură

Proiect de instalații

Proiect de rețele exterioare

Proiect de gaze

Proiect de sistematizare și circulație

Proiectele sunt însușite de specialiști și verificatori de proiect

Autorizația de construire

☐* Datele din autorizație corespund cu cele din amplasament și CU

B

Documentația privind execuția

Manualul calității

Numirile responsabililor cu execuția (firma de execuție, RTE, CQ, diriginte de șantier)

Declarații de conformitate și de performanță pentru toate materialele utilizate la execuție

Trasabilitate pentru barele din oțel folosite la armare

Condică de betoane

Procese verbale de lucrări ascunse semnate de specialiști, pentru toate tipurile de lucrări

☐ Procese verbale la faze determinate cu specialiști și ISC

C

Documentația privind recepția

Procese verbale de recepție pe categorii de lucrări

Referate de specialitate (de la proiectanți) la finalizarea lucrărilor

Procesul verbal de recepție semnat de investitor, constructor, proiectanți, ISC, Primărie (fără obiecții)

D

Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției

Proiectul de urmărire în timp

Programul de urmărire

Jurnalul de evenimente

În baza celor menționate mai sus se verifică dacă investiția, respectiv clădirea, a fost executată respectând sistemul calității. Conformitatea documentelor se face de către specialiști. Privind conformitatea se pot solicita clarificări pe orice verticală și/sau orizontală.

În ceea ce privește structura de rezistență se verifică 3 componente:

 • proiectul de structură;
 • execuția lucrărilor;
 • conformitatea materialelor.

Proiectul de structură se verifică dacă a fost realizat în sistemul calității, respectiv: proiectat de inginer și însușit de verificator de proiect și /sau expert.

Execuția se verifică dacă a fost executată de firmă cu experiență, având specialiști angajați specific lucrărilor executate, cum ar fi dulgheri betoniști, fierar betonist, sudor autorizat etc. și însușită de către șeful de șantier. Se verifică dacă lucrările de execuție au fost însușite de responsabil tehnic cu execuția (RTE) și avizate de către dirigintele de șantier și proiectant.

Materialele utilizate respectă prevederile dispuse în proiect și caietul de sarcini și sunt însușite de responsabilul cu controlul calității CQ.

În perspectiva celor de mai sus, pentru imobilele care nu au carte tehnică completă este anevoioasă verificarea structurii de rezistență și a conformității lucrărilor realizate. La evaluarea lor se reconstruiesc componente din cartea tehnică prin realizare de relevee de arhitectură și structură, determinări de materiale, sondaje în amplasament și analize numerice.

Într-o abordare extinsă pentru o clădire se pot face următoarele evaluări:

 1. În amplasament:
 • în funcție de perioada în care a fost realizată clădirea – materiale de construcție specifice perioadei;
 • studiu de materiale în amplasament și/sau laborator, determinări nedistructive, sondaje (decopertări de tencuieli sau găuri in straturile de finisaj);
 • în funcție de vecinătăți, clădiri vecine și influența acestora;
 • de tipul terenului pe care este așezată – studiu geotehnic, rețele subterane;
 • tipul de fundație și adâncimea de fundare;
 • vizuale în amplasament – de nivelul de degradare datorat acțiunilor climatice, de exploatare și fizice, se evaluează degradări, fisuri, aspect, finisaje;
 1. După documente și numerice:
 • evaluare după proiect – conformare la data realizării și după cerințele actuale;
 • în funcție de perioada în care a fost realizată clădirea – reglementări tehnice care au stat la baza proiectării;
 • evaluări numerice, calcul structural;
 • de tipul pereților de închidere și influența acestora în comportarea structurii la acțiune seismului;
 • verificarea prin calcul a fundațiilor și terenului pe care este amplasată clădirea.