Criteriile după care se orientează un client la achiziția unui imobil/ apartament

În luna martie 2023, Ingineri Asociați Construct, companie specializată în proiectarea structurilor de rezistență, a demarat un sondaj online prin care să evidențieze care sunt cele mai mari provocări ale românilor atunci când construiesc o clădire, dar și criteriile după care se ghidează atunci când achiziționează un imobil.

Întrebați de ce țin cont atunci când achiziționează un imobil, 80% dintre respondenți au indicat poziționarea, 78% calitatea construcției și designul, 57% anul construcției, 61% facilitățile zonei, 36% randamentul investiției în timp și 34% reputația dezvoltatorului.

În ceea ce privește cele mai importante criterii avute în vedere la achiziția unui apartament într-un imobil, 45% își doresc ca imobilul să fie cu regim mic de înălțime  și 15% vor ca apartamentul să facă parte dintr-un ansamblu rezidențial.

Pentru 21% este important ca imobilul să fie construit după anul 2000 iar pentru 27% nu contează anul construcției atât timp cât imobilul este consolidat.

Dacă pentru 46% dintre respondenți alegerea firmei de construcție reprezintă cea mai mare provocare atunci când construiesc un imobil, pentru 17% cea mai mare provocare o reprezentă subestimarea bugetului, în timp ce 30% indică drept provocare obținerea avizelor, întocmirea actelor și a planurilor de construcție.

Când vine vorba de cele mai importante criterii la achiziția unei case, 41% au indicat calitatea construcției și planul tehnic, în timp ce 21% au indicat drept cel mai important criteriu structura de rezistență, iar 20% poziționarea.

70% dintre respondenți se tem de un eventual cutremur. Cu toate acestea, 60% consideră că locuința lor nu este vulnerabilă în fața unui seism mai mare de 7 pe scara Richter.

Deși 9 din 10 dintre respondenți au răspuns că structura de rezistență a unui imobil le poate influența decizia de achiziție a unui locuințe, 3 români din 4 nu cunosc normele privind siguranța construcțiilor, iar 49% nu au încredere în normele din țara noastră care reglementează siguranța construcțiilor.

Alături de Ingineri Asociați Construct, proiectele tale aduc valoare utilizatorilor.

Contactează-ne pe ingineria.com

ENG

In March 2023, Ingineri Asociați Construct, a company specializing in structural design, launched an online survey to highlight the biggest challenges Romanians face when constructing a building, as well as the criteria they consider when purchasing a property.

When asked about the factors they take into account when buying a property, 80% of the respondents indicated location, 78% construction quality and design, 57% construction year, 61% area amenities, 36% return on investment over time, and 34% developer reputation.

Regarding the most important criteria when purchasing an apartment in a building, 45% preferred a low-rise building, while 15% wanted the apartment to be part of a residential complex. For 21%, it was important that the building was constructed after the year 2000, and for 27%, the construction year didn’t matter as long as the building was structurally sound.

For 46% of the respondents, choosing the construction company represented the biggest challenge when building a property, while 17% considered budget underestimation as the major challenge. Additionally, 30% mentioned that obtaining permits, preparing documents, and construction plans posed a challenge.

When it comes to the most important criteria for purchasing a house, 41% indicated construction quality and technical plans, while 21% emphasized the structural integrity, and 20% mentioned location.

70% of the respondents expressed concerns about potential earthquakes. However, 60% believed that their homes were not vulnerable to earthquakes measuring higher than 7 on the Richter scale.

Although 9 out of 10 respondents stated that the structural integrity of a property can influence their decision to purchase a home, 3 out of 4 Romanians are not familiar with the construction safety regulations, and 49% lack confidence in the existing safety regulations in our country.

Alongside Ingineri Asociați Construct, your projects bring value to users.

Contact us at ingineria.com.