Coordonarea și verificarea proiectelor

Ingineri Asociati Construct

*Ce înseamnă și cum asigură aceste etape succesul unui proiect

Forma actuală de realizare a proiectelor, prin modelare 3D, facilitează o mai bună coordonare între specialiștii implicați într-un proiect. Coordonarea se realizează prin comunicare și interacțiunea specialiștilor implicați în realizarea proiectului prin management de proiect. Astfel, persoana delegată ca manager general de proiect va menține și încuraja această interacțiune cu obiectivul de a nu exista puncte de incidență între specialitățile implicate.

Care ar putea fi aceste puncte de incidență:

  • elemente structurale verticale (pereți, stâlpi) în mijlocul unor spații;
  • instalații care ar traversa elementele structurale;
  • elemente structurale sau instalații poziționate în zonele de circulații;
  • dispunerea unor pereți structurali fără raționament ingineresc;
  • amplasarea unei construcții pe un teren sensibil etc.

Rolul coordonării este de a rezolva aceste puncte de incidență pe parcursul etapei de proiectare a unui proiect. În funcție de complexitatea proiectelor pot exista 3-4 întâlniri (e vorba de suprapuneri) de coordonare, sau mai multe, unde fiecare specialitate își expune prioritățile, nevoile, punctele de incidență cu celelalte specialități în vedere soluționării. Fiecare etapă de coordonare se închide cu soluționarea punctelor de incidență, pentru eliminarea /rezolvarea  acestora.

Verificarea proiectelor este reglementată prin legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții. Reprezintă un sistem performant prin care beneficiarul sau investitorul se asigură că primește un proiect de calitate.

Beneficiarul/ investitorul angajează sau contractează un verificator autorizat sau o firmă care va face verificarea și comunică firmelor de proiectare. De multe ori verificatorul sau firma care face verificarea este aleasă de către firma de proiectare, ceea ce nu este întotdeauna în spiritul calității. În această situație, în care firma de proiectare își alege cu cine va face verificarea proiectului se vor stabili pașii/ etapele de verificare la fiecare proiect și se va urma acest curs.

Coordonare și verificarea unui proiect este un proces care se desfășoară pe întreaga perioadă a proiectării și a derulării proiectului, fiind esențiale în bunul mers al unei construcții. Astfel, coordonarea și verificarea nu pot fi punctuale sau izolate, respectiv doar la predare proiectului. Succesul unui proiect este strâns legat de aceste două activități. Prin realizarea lor în cadrul unui proiect se pot reduce timpi de execuție, acces facil la parametrii de cost-control, rezolvarea rapidă a situațiilor diverse și neprevăzute ce pot apărea în timpul implementării (execuției) proiectului.