Când “expiră” un proiect? Despre proiect sau proiecte în construcții

 1. Ce este un proiect?

Proiectul reprezintă un plan, ansamblu de activități, în realizarea investiției. Proiectul sprijină realizarea unei investiții într-o anumită durată de timp și la un standard înalt de calitate.

Ansamblu de specialități care pot face parte dintr-un proiect sunt: arhitectură, tehnologic, structură, instalații, rețele exterioare, sistematizare și drumuri. Fiecare specialitate are un proiect specific care este corelat cu restul specialităților.

 

 1. Ce cuprinde un proiect?

Un proiect cuprinde planurile de ansamblu și/sau de detaliu pentru realizarea investiției. Din punct de vedere al documentației un proiect poate cuprinde:

 • planuri de ansamblu;
 • planuri de detaliu;
 • memorii tehnice;
 • caiete de sarcini;
 • memorii tehnologice;
 • fișe tehnice, rapoarte de calcul;
 • deviz pe stadiu fizic;
 • deviz general pe întreg ansamblu (lista de resurse);
 • certificare de conformitate prin referate de verificare din partea specialiștilor pe fiecare domeniu.

 1. Cum utilizez un proiect?

Utilizarea unui proiect se face prin documentele specifice. În fiecare etapă de lucru (stadiu fizic) se vor utiliza planurile și documentele specifice domeniului ce se execută. În etapa inițială se poate utiliza una sau două specialități, în general arhitectură și structură de rezistență. Cu cât execuția avansează se va ajunge să se utilizeze documente de la toate specialitățile simultan. În etape avansate este indicat să existe o bună coordonare a proiectului în amplasament.

 

 1. Ce nu este un proiect?

Prin comparație cu un business un proiect nu este o strategie, el reprezintă un plan de urmat în vederea realizării investiției.

Prin comparație cu un alt domeniu, proiectul nu este un ghid turistic, proiectul reprezintă o hartă după care să te orientezi în vederea realizării investiției.

Astfel, în funcție de cât de bine se va utiliza proiectul depinde și succesul investiției.

Proiectul indică ce este necesar a fi respectat și utilizat, însă modul de cum se va realiza investiția depinde de managerul de proiect (beneficiar) și/ sau antreprenorul general.

 

 1. Actualizarea unui proiect. Când “expiră” un proiect?

Un proiect “expiră” dacă implementarea lui este întârziată în raport cu ciclul de schimbare a cadrului normativ de bază, pe fiecare domeniu în parte, sub care a fost realizat. La partea de structură de rezistență, cadrul normativ de bază se revizuiește undeva între 7 și 10 ani.

Astfel, dacă implementarea proiectului întârzie mai mult de 7 ani va fi necesară actualizarea acestuia. Actualizarea proiectului poate presupune reproiectarea integrală a investiției, nu doar actualizări punctuale în documentație. După implementare, proiectul își manifestă valabilitatea 30-50 ani, în sensul că situațiile de exploatare se vor raporta la proiectul inițial (la baza normativă sub acre a fost realizată investiția).

 

 1. Recomandări

Indiferent de investiție, recomandările noastre sunt:

 1. a) în fază de proiect: să se lucreze cu un manager de proiect care să verifice partea de documente și coordonarea între specialități. Sau din cadrul specialiștilor angrenați să fie delegată o persoană care să se ocupe de coordonare.
 2. b) în fază de execuție: să se lucreze cu un manager de proiect (sau o firmă de management) care să fie diferit(ă) de antreprenorul general și persoanele angrenate în partea de proiectare.
 3. c) în fază de recepție: toate documentele ce se emit la execuție ( dispoziții de șantier, modificări de temă cu reautorizare, certificate și/ sau declarații de performanță pentru materiale, procese verbale etc.) să fie la zi. Să existe probe de funcționare pentru echipamente și instalații. Toate lucrările supuse recepției să fie verificate în prealabil de către diriginți de șantier și beneficiari.
 4. d) în fază de exploatare: imobilul să fie preluat având cartea tehnică la zi, să se realizeze jurnalul de evenimente și programul de urmărire în timp a imobilului conform proiectului de urmărire. Astfel, în situația în care apar situații neprevăzute în exploatare să se poată interveni cât mai eficient.