Urmărirea comportării în timp

La multe din clădirile expertizate au fost mai frecvente degradările și avariile produse de factori climatici sau de exploatare de cât cele produse de acțiunea seismică.  Aceste degradări sunt generat de lipsa urmăririi comportării în timp și aplicarea imediată a măsurilor de remediere. O bună parte sunt degradări la nivelul finisajelor, subansamblelor constructive, însă lipsa de remediere la timp afectează sistemul structural al clădirii.

Urmărirea unei clădiri poate fi: urmărire curentă (cea mai frecventă) sau urmărire specială. Urmărirea se realizează de la începerea execuției și pe întreaga perioadă de exploatare până la desființarea clădirii.

Programul de urmărire este stabilit de proiectant, pe fiecare specialitate în parte, la solicitarea beneficiarului. Proiectantul stabilește datele ce se culeg și urmăresc în perioada de exploatare a unei clădiri, în situația unor evenimente importante climatice (vânt, zăpadă), seismice, de exploatare (incendii, explozii, schimb de funcțiuni).

De asemenea, după realizarea lucrărilor de construcție la o clădire nouă sau existentă, în mod curent, se impune introducerea unui program de urmărire curentă conform P130/1999.

Beneficiarul clădirii va realiza:

 • urmărirea curentă în exploatare a construcției conform P130/1999 – conform programului de urmărire curentă și a proiectului de urmărire.
 • organizează activitatea de urmărire curentă și/sau specială a comportării în timp a clădirii prin mijloace proprii sau prin contract cu o firmă specializată, conform proiectului sau indicațiilor date de proiectant în proiectul de urmărire;
 • comandă proiectul de urmărire specială (dacă este cazul), asigură fondurile necesare desfășurării activității de urmărire și efectuează urmărirea prin intermediul firmelor specializate;
 • comandă efectuarea inspecțiilor extinse și/sau expertizelor tehnice în cazul apariției unor defecte sau deteriorări ce sunt susceptibile de a afecta rezistența, stabilitatea și durabilitatea imobilului, sau în cazul unor evenimente speciale care au afectat clădirea în mod direct sau indirect (seisme, incendii, alunecări de teren, explozii, inundații etc.) ;
 • comandă expertize tehnice la clădirile cărora le-a expirat durata de utilizare, cărora urmează să li se schimbe destinația sau condițiile de exploatare, precum și la cele la care se observa deficiențe semnificative în cadrul urmăririi curente sau speciale;
 • comunică instituirea urmăririi speciale la ISC, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, dacă este cazul;
 • asigură păstrarea cărții tehnice a construcției și completează la zi jurnalul evenimentelor;
 • iau măsurile necesare păstrării aptitudinii pentru exploatare a construcțiilor aflate în proprietate (exploatare raționala, întreținere și reparații la timp) și prevenirii unor accidente, pe baza datelor survenite în urma urmăririi curente și/sau speciale;
 • la înstrăinarea sau închirierea clădirilor aflate în proprietate, stipulează în contract îndatoririle ce revin noilor proprietari/chiriași, îndatoririle ce revin în urmărirea în exploatare a construcției;
 • participă, pe baza datelor ce le dețin la anchetele organizate de diversele organe ale statului pentru cunoașterea unor aspecte privind comportarea clădirilor;
 • nominalizează persoanele ce urmează a efectua urmărirea curenta și/sau specială, denumiți în continuare responsabili cu urmărirea construcțiilor, în cazul urmăririi speciale aceștia fiind atestați la ISC, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, conform Ordinul MLPAT nr. 3l/N din 2.10.1995 cu privire la Instrucțiunile privind autorizarea responsabililor cu urmărirea specială a construcțiilor – Buletinul Construcțiilor nr. 4/1996 ;
 • asigură luarea măsurilor de intervenții provizorii în cazul unor situații de avertizare sau alarmare și comandă expertiza tehnica a clădirii.

 

În imagine sunt prezentate câteva degradări cu impact asupra structurii și/sau rezistenței elementelor:

 1. fisură verticală în dreptul coșului de fum la o clădire din zidărie (fenomen de dilatare termică), a afectat rezistența întregului perete structural de închidere;
 2. degradarea tencuielii datorită lipsei burlanelor și a fenomenului de îngheț-dezgheț, a afectat local mortarul și cărămida;
 3. corodarea profilelor metalice la un planșeu de zidărie peste subsol datorită apei permanente în subsol;
 4. degradarea tencuielii la pereții de subsol, datorită infiltrațiilor de apă de la nivelul trotuarului și a fenomenului de îngheț-dezgheț, a afectat local mortarul și cărămida.