Specificul consolidărilor

Ingineri Asociati Construct

*Ce înseamnă expertizarea construcțiile existente și proiectarea soluțiilor de consolidare

Expertizarea unei construcții existente, în mod curent, are în vedere stabilirea gradului de avarie al elementelor componente în funcție de acțiunea la care au fost supuse. Expertiza este comandată de către beneficiarul construcției și este realizată de către un expert atestat, care poate colabora cu o echipă de specialiști. În cadrul expertizei, expertul va dispune măsurile necesare pentru imobilul analizat.

Abordarea unei construcții existente ce necesită o expertiză pentru a-i evalua starea și a dispune consolidarea sa este similară cu cea a unui pacient care ajunge la un medic, obiectivul principal fiind „să nu-i faci mai mult rău decât are”.

Cel mai frecvent apare întreabarea “rezistă, mai ține…?, trebuie consolidată…?”, sau dacă imobilul a trecut prin cutremure importante și nu a suferit degradări “înseamnă că este bun și nu necesită consolidare, nu-i așa?”. Aceste întrebări solicită un răspuns complex, adaptat la situație.

Din situațiile pe care le-am întâlnit în piață, evaluarea se face fundamentat, pe specificul fizic al construcției, fiind esențială comunicarea continuă cu beneficiarul în prima etapă de evaluare a situației existente.

Proiectarea soluțiilor de consolidare nu este similară cu cea a construcțiilor noi, se urmărește realizarea unor măsuri performante din punct de vedere al rezistenței și stabilității cu ușurință în execuție. De asemenea, modelul matematic este unul complex, acesta putând fi modificat în urma decopertărilor și identificării complete a structurii de rezistență a construcției. Cel mai frecvent se recomandă măsuri de consolidare care nu influențează sistemul structural existent. Aceasta presupune menținerea aceluiași sistem structural și după consolidare, îndeosebi în cazul sistemelor cu pereți  structurali. Pentru sistemele structurale ce formează cadre, dacă este posibil se recomandă schimbarea sistemului și transformarea acestuia în structură cu pereți. Astfel intervențiile pot fi reduse.