Proiectant pe șantier?

Ingineri Asociati Construct

*Importanța implicării inginerului structurist, proiectantului, în etapele execuției pe șantier

Inginerul proiectant face vizite pe șantier conform programului de faze determinante, stabilite la momentul proiectării. Fazele determinante se dispun, în mod curent, pentru lucrările intermediare, ce devin ascunse, lucrări care nu mai pot fi verificate vizual după finalizarea execuției.

Fazele determinante se împart în:

  • faze determinante interne, unde participă: constructorul prin șeful de șantier, responsabilul tehnic cu execuția, proiectantul de specialitate, beneficiarul și investitorul reprezentat prin dirigintele de șantier;
  • faze determinante cu participarea unui reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcții, unde participă toți cei menționați anterior, proiectantul general și reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții.

În aceste faze proiectantul verifică și constată dacă lucrările executate corespund cu cele proiectate. În situația în care acestea nu corespund se dispune oprirea lucrărilor până la remedierea aspectelor constatate.

În cadrul vizitelor din șantier este important să participe specialistul care a întocmit proiectul. Acesta poate observa anumite erori sau abateri mult mai repede față de ceilalți specialiști implicați.

Ce se verifică la vizitele în amplasament:

  • trasarea construcției;
  • natura terenului de fundare;
  • trasabilitatea materialelor (condica de betoane, declarațiile de conformitate și de performanță pentru materialele puse în lucru);
  • respectarea dimensiunilor geometrice ale elementelor;
  • armarea elementelor (diametre, poziții, dispunere).

Pentru lucrările de consolidare sunt recomandate vizite săptămânale, odată cu decopertările, astfel încât soluțiile proiectate să fie adaptate în timp util. Astfel, se va putea menține un flux continuu de lucrări. Recepția lucrărilor de structură se va încheia cu un proces verbal la terminarea lucrărilor. Se vor menționa vizitele efectuate, observațiile transmise și dispozițiile date pentru lucrările realizate.