Abordarea proiectelor cu expertiza tehnică de către instituții în accesare de finanțare prin fonduri europene guvernamentale pentru investiții la clădiri existente

Orice instituțiile își dorește realizarea de expertize seismice la anumite clădiri într-un termen scurt de 15-20 zile, mai ales la clădiri la care nu există niciun document din cartea tehnică. Acest lucru este practic imposibil de realizat într-un termen atât de scurt la clădirile la care nu există documentație tehnică. În medie o expertiză durează între 20 și 30 de zile lucrătoare, numărul de zile se estimează în raport cu mărimea clădirii și dacă există cartea tehnică a clădirii.

Solicitarea termenelor reduse apare datorită tipurilor de programe de finanțare și a momentului în care se deschid, având un termen limită de depunere.

 

Pentru a putea realiza o expertiză într-un termen scurt am etapizat modul de abordare a proiectului după cum urmează:

Etapa 1- Evaluarea vizuală și formularea strategiei de aplicare

În conformitate cu RTC-10/2022 “Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor” orice instituție (Primărie, Consiliu Județean, Minister), poate realiza o evaluare rapidă pentru fondul construit aflat în administrarea sa. În urma acestei evaluării, care nu este o expertiză tehnică seismică, construcțiile se pot împărți în clădiri care au nevoie de consolidare și care nu au. Astfel se poate realiza o distribuție a clădirilor la programele de finanțare deschise.

Etapa 2- Studii

În urma selectării clădirilor care vor fi finanțate printr-un program urmează etapa de studii pentru fiecare clădire, presupune realizarea următoarelor studii înainte de a comanda expertiza:

  • Extrasul de carete funciară.
  • Releveul clădirii prin scanare 3D cu generarea de planuri, secțiuni și fațade (pentru acest studiu se poate ocupa un birou de arhitectură și/sau unul de topografie).
  • Releveu de structură (indicat să se ia legătura cu un birou de structură pentru a stabili modul de realizare).
  • Studiu geotehnic ce va cuprinde foraje și decopertări la fundații (indicat să se ia legătura cu un birou de structură pentru a stabili parametrii de interes privind terenul care să fie cuprinși în studiul geotehnic).
  • Studiu privind materialele structurii de rezistență (indicat să se ia legătura cu un birou de structură pentru a stabili parametrii de interes privind determinările).

Etapa 3- Realizarea raportului de expertiză

În baza documentației generate din etapa 1 și etapa 2 se poate realiza o expertiză seismică pentru o clădire într-un termen scurt astfel încât să se poată depune pentru un program de finanțare de consolidare sau reabilitare și modernizare.

Etapa 4- Depunerea pentru program

Realizarea notei conceptuale și completarea cererii de finanțare.

Etapa 5- Proiectare

Realizarea proiectului și studiilor în completare conform programului de finanțare.

Notă:

  1. Evaluarea vizuală rapidă a unei clădiri nu reprezintă expertiză seismică a clădirii.
  2. Realizarea unei expertize fără a pune la dispoziție documentația din etapa 2 va duce la un termen mare pentru întocmirea expertizei. Termenul este dat de aceste studii, în medie pentru o clădire cu suprafață redusă (<1500mp) durata unui studiu este de 10-20 zile lucrătoare.
  3. Studiu de materiale se poate realiza în cadrul expertizei.
  4. Etapa 1 și Etapa 2 construiesc un istoric al clădirii.

 

Prin această abordare orice instituție își poate forma o strategie pentru fondul construit în accesarea fondurilor din programele de finanțare în raport cu resursele financiare de care dispune la început de an economic.

Suntem alături pentru detaliile specifice proiectelor dumneavoastră, ne puteți contacta